MENU
Specialists in food processing equipment

Academy

Toegevoegde waarde

Om bakkerijkennis te behouden en te delen door middel van onderwijs en training en onze klanten in staat te stellen om de winstgevendheid van hun Rademaker productielijn te maximaliseren.

Verkort de stilstandtijd.
Hoogefficiënte productie
Optimaliseer de efficiëntie van de productielijn.
Vakkundige trainers
Efficiënte reiniging en onderhoud

WAAROM RADEMAKER?

Bakkerijtechnologie en technisch inzicht zijn cruciale elementen die nodig zijn bij de installatie van een productielijn en het opstarten van het productieproces. Problemen ontstaan wanneer gedetailleerde kennis ontbreekt over de werking van de productielijn, het onderhoud en de verwerking van het deeg. Dit kan leiden tot problemen die van invloed zijn op de algehele productiekosten en productkwaliteit.

Een algemene trend in de markt is dat de traditionele bakkerijsector steeds meer verschuift naar geavanceerde uitroltechnologie. Dit maakt het uiteraard noodzakelijk voor alle belanghebbenden om meer kennis te hebben van deze geavanceerde manier van deegverwerking. Om deze reden zijn we begonnen met de Rademaker Academy:

"Om bakkerijkennis te behouden en te delen door middel van onderwijs en training en onze klanten in staat te stellen om de winstgevendheid van hun Rademaker productielijn te maximaliseren."